Kronika Klubu 2015 cz. 2 i 3

W BUDOWIE, ZAPRASZAMY NIEBAWEM