• 1

  Rejsy

 • 2

  Regaty

 • 3

  Szkolenia

 • 4

  Wypoczynek pod żaglami

Copyright 2021 - Custom text here

Po czteroletniej kadencji, na zebraniu w dniu 22 marca 2014, wybraliśmy nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Klubowy. Zebranie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, udzieliło absolutorium ustępującym władzom.
Dyskusja naszych Żeglarek i Żeglarzy uwypukliła konieczność starań o zabezpieczenie siedziby Klubu wraz z infrastrukturą, a w tym, miejsc dla jachtów na sezon letni i zimę, pomieszczeń na biuro i szkółkę oraz magazynu na osprzęt jachtowy.


Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom modernizacji naszej flotylli jachtów oraz konieczności wymiany jachtów drewnianych na laminatowe i przebudowie „Nauticusa” i „Hadara”.
W uchwale na czteroletnią kadencję oraz na najbliższy rok, zebranie zobowiązało Zarząd do intensywnego poszukiwanie najkorzystniejszych dla Klubu rozwiązań w powyższych kwestiach.
Dobitnie wyartykułowano statutowy obowiązek żeglarskiego wychowywania naszej szkółkowej młodzieży i praktycznego szkolenia jej na małych jachtach.

Skład nowych władz Klubu:

Komandor honorowy: Marek BRĄGOSZEWSKI

 Komandor: Edward KINAS

Zarząd:

Wicekomandor: Maciej POLAŃSKI

Sekretarz klubu: Roman WITANOWSKI

Skarbnik klubu: Wojciech AUGULEWICZ

Członek Zarządu ds. turystyki: Jerzy BREZDEŃ

Członek Zarządu ds. młodzieży: Jarosław GOLIŃSKI

Członek Zarządu ds. technicznych: Mariusz KWIATKOWSKI

 

 Komisja rewizyjna:

 Ryszard WĄSOWICZ - przewodniczący

 Henryk CELUCH - Z-ca przewodniczącego

 Andrzej LENKIEWICZ - sekretarz

 

Sąd Klubowy

 Piotr BIGAJ - przewodniczący

 Jerzy RUSAK - Z-ca przewodniczącego

 Bogusław WABIA - sekretarz.

 do internetu2