• 1

  Rejsy

 • 2

  Regaty

 • 3

  Szkolenia

 • 4

  Wypoczynek pod żaglami

Copyright 2021 - Custom text here

Rok 1918. 11 listopada - Dzień Odzyskania Niepodległości. 28 listopada, Naczelnik Państwa Józef PIŁSUDSKI ustanawia Marynarkę Polską. Z flot zaborców wracają wykwalifikowani marynarze i żeglarze. Mieli oni świadomość przyszłego rozwoju Polski na morzu między innymi poprzez entuzjazm młodości w żegludze pod żaglami. W sierpniu1918 r. do kraju przybył Kazimierz PORĘBSKI, kontradmirał carskiej floty który  od 1919 do 1922 r. pełnił obowiązki  Szefa Departamentu Spraw Morskich i od 1922 do 1925 r. Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Z jego inicjatywy 1 października 1918 r. powstaje Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska", kolebka Ligi Morskiej i Rzecznej oraz innych organizacji związanych z wodą i żaglami.

Rok 1919. W Warszawie powstaje Wojskowy Klub Wioślarski z sekcją żeglarską. Mikołaj OSIŃSKI, Edward BRYZEMEJSTER, Ludwik SZWYKOWSKI, Antoni ALEKSANDROWICZ
to pierwsi żeglarze tego Klubu.

Rok 1920. 10 lutego generał Józef HALLER na czele Batalionu Morskiego zaślubia w Pucku Polskę z Bałtykiem. Przekształcona w 1919 r. ,,Bandera Polska" w ligę Żeglugi Polskiej, 23 lipca 1922 r. organizuje w Gdyni wielką imprezę propagującą morze na Zatoce Gdańskiej. Pierwsze regaty morskie w Gdyni odbyły się 5 sierpnia 1923 roku. Na zatoce było 80 jednostek, w tym 13 jachtów balastowo - kilowych, z czego 6, to jednostki Wojskowego Klubu Wioślarskiego z Warszawy.

            Pod koniec 1925 roku Wojskowy Klub Wioślarski zmienił nazwę na Wojskowy Yacht Klub Sportów Wodnych, a sekcja żeglarska używała nazwy Wojskowy Yacht Klub. W 1930 roku funkcję Komandora WYK objął generał Mariusz ZARUSKI. Ukierunkował on Klub na morze, był inicjatorem powołania Oddziału w Gdyni, pododdziału w Pucku i bazy na Helu. Współdziałał w reorganizacji WYKSW i przemianowaniu go na Oficerski Yacht Klub RP.

            Mariusz ZARUSKI - wnuk i syn powstańców z 1831 i 1863 roku. Studiował w 1890 r. na
wydziale fizyczno-matematycznym Uniwersytetu w Odessie. W czasie wakacji pływał na statkach jako marynarz do Syrii, Egiptu i Indii. Za działalność patriotyczną zesłany został na daleką północ Rosji (Gubernia Archangielska). Dzięki uporowi uzyskał pozwolenie gubernatora na pływania morskie. Pływał na brygu „Dzierżawa" i po zdaniu egzaminów, jako kapitan na szkunerze „Nadzieja". W 1900 roku wraca do Odessy, a następnie wyjeżdża do Krakowa by rozpocząć studia malarskie, które ukończył w 1906 r. Do wybuchu wojny 1914 r. zajmował się malarstwem i odkrywał góry – pasjonat taternik. Był twórca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. O niepodległość Polski walczył jako dowódca kawalerii. W 1920 został powołany na Adiutanta Generalnego Prezydenta Rzeczpospolitej i w tym samym roku mianowany na stopień generała brygady. Po wojnie, w niepodległej Polsce, powrócił na morze. Twórca jachtingu morskiego. Postać wybitna, członek założyciel w 1925 roku Yacht Klubu Polski w Warszawie i jego pierwszy komandor, a w 1928 roku po ustąpieniu, pierwszy członek Honorowy tego Klubu

            Dnia 15.12.1931. Wojskowy Klub Sportów Wodnych zmienia nazwę na Oficerski Yacht Klub Rzeczypospolitej w skrócie OYK RP. Komandorem Klubu zostaje ppłk Władysław SPAŁEK, Vice komandorem ds. żeglarstwa gen. Mariusz ZARUSKI, a Marszałek Józef PIŁSUDSKI przyjął godność Komandora Honorowego Klubu. Zaruski ukierunkował swoje działanie na szkolenie żeglarskie i powiększenie flotylli jachtów morskich OYK. Był generalnym instruktorem i kierownikiem powstałego w 1930 roku w Jastarni Ośrodka Morskiego, w którym instruktorami byli delegowani oficerowie i podoficerowie Marynarki Wojennej .

 Dnia 03.11.1932. Minister Spraw Wojskowych Marszałek Polski Józef PIŁSUDSKI Rozkazem MSW poz. 142 zatwierdził Banderę Oficerskiego Yacht Klubu RP (Bandera Marynarki Wojennej z godłem Klubu). W 1932 roku, flotyllę morską OYK-u zapoczątkował kecz ,,NAHORT" jacht stalowy o długości 13 metrów, o wyporności 13 ton, który podnosił 115 m2 żagla. Kolejnymi jachtami były slupy: ,,CHOCHLIK", ,,WODNIK" i ,,ŚMIGŁY”.

           Powstanie OYK w Warszawie początkowo nie spotkało się z zainteresowaniem w Marynarce Wojennej. Oficerowie - żeglarze należeli do Oddziału Morskiego Yacht Klubu Polski, który działał w Gdyni od 1 marca 1928 roku. Komandorem Klubu od 1930 roku był kmdr Józef UNRUG, późniejszy kontradmirał, Dowódca Floty. Znaczną część Oddziału Morskiego stanowili oficerowie Marynarki Wojennej, natomiast OYK RP w Warszawie stanowili w większości oficerowie wojsk lądowych. Pod koniec 1932 roku ruch młodych oficerów Marynarki Wojennej zyskał akceptację Dowództwa Floty utworzenia swego Klubu.

 Dnia 15 marca 1933 roku na Oksywiu powołano Odział Morski Oficerskiego Yacht Klubu RP w Gdyni. Komandorem Klubu zostaje kmdr ppor. Włodzimierz STEYER - późniejszy bohaterski Dowódca Obrony Helu w 1939 roku. Już w czerwcu 1933 roku, pod banderą OYK-u wyruszył mały (dł. - 9,5 m, szer. 2,15 m, pow. żagla 45 m2) slup „DAL" do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z 3 osobową załogą: kapitan jachtu: por. ułanów Andrzej BOHOMOLEC, załoga: por. ułanów Jan WITKOWSKI, por. mar. handl. Jerzy  ŚWIECHOWSKI. Rejs zakończył się sukcesem. Wyprawa oceaniczna odbiła się szerokim echem w społeczeństwie. Obecnie jacht „DAL” jest eksponatem w Muzeum Morskim w Gdańsku.

            Rok 1933. Zarząd Klubu zorganizował, przy dużym wsparciu sił i środków Marynarki Wojennej, pierwsze regaty pełnomorskie na trasie Gdynia - Rønne – Gdynia, zwyciężył jacht ,,CHOCHLIK". Rozwój Oddział Morskiego OYK-u w oparciu o bazę sprzętową i kadrową Marynarki Wojennej był bardzo dynamiczny. Uroczyste podniesienie bandery w 1936 roku odbyło się w nowo wybudowanym obiekcie przez OYK i YKP. Klub w tym czasie liczył 300 członków i posiadał 18 jachtów. Jachty OYK-u cumowały w tym samym miejscu gdzie obecnie cumują jachty Marynarki Wojennej i jachty JKMW „KOTWICA”.

         Rok 1937. Jachty OYK-u biorą udział w pierwszych regatach „Round Gotland” - bez znaczących sukcesów. Od września 1939 r. do połowy 1945 r. następuje likwidacja klubów, zabór i wywóz mienia klubowego przez okupanta. W połowie czerwca 1945 r. wznowiły działalność kluby basenu żeglarskiego, bez OYK-u.

Rok 1946. Powstaje sekcja żeglarska przy WKS „Flota".

Rok 1947. Powołano Morski Ośrodek Sportów Wodnych Marynarki Wojennej, obie instytucje mieszczą się w porcie na Oksywiu. Jachty Ośrodka pływały pod banderą Marynarki Wojennej zgodnie z Regulaminem Służby Okrętowej W latach 1947 – 1948, Dowódca Marynarki Wojennej kontradmirał Włodzimierz STEYER był komandorem YKP Oddział Gdynia, a kadra żeglarska i jachty Marynarki Wojennej należały do tego klubu i pływała pod banderą Yacht Klubu Polski.

Rok 1949. Decyzją władz państwowych rozwiązano Polski Związek Żeglarski i rozwiązano wszystkie kluby żeglarskie. Ograniczono zakres „pływań” po wodach morskich. Wiele jachtów uległo kasacji, część przerzucono na jeziora, część przekazano do Ligi Obrony Kraju.

Rok 1953. Morski Ośrodek Sportów Wodnych MW przeniesiono z portu wojennego na
Oksywiu do basenu żeglarskiego w Gdyni. Na stanowisku komendanta Ośrodka do 1957 roku był kmdr Stanisław ŻOCHOWSKI, a od 1957 do 1975 r. kmdr Czesław CZEŚNIK. W 1973 roku MOSW MW przemianowano na Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej.

            W 1956 reaktywowano PZŻ i przystąpiono do organizowania klubów żeglarskich.
W październiku tegoż roku wznowił działalność Yacht Klub Polski i kolejno powstawały gdyńskie Kluby.

Na początku 1957 r. kadrę i sprzęt Ośrodka MW (8 jachtów) przydzielono  do YKP-u,
a Komendant Ośrodka został V-ce Komandorem YKP. Była to inicjatywa kadry przedwojennej ściśle związanej z YKP-em, zatwierdzona przez Dowódcę Marynarki Wojennej kontradmirała Jana WIŚNIEWSKIEGO. To rozwiązanie nie zadowoliło młodych, ambitnych - żeglarzy, oficerów Marynarki Wojennej, kmdr ppor. Czesława CZEŚNIKA Komendanta OSW MW, kmdr ppor. Witolda GLIŃSKIEGO, kapitanów. Ireneusza GRAJEWSKIEGO, Mariana ZAŁOGĘ, Edmunda KOSIARZA, Tadeusza OLCHOWEGO, Tadeusza PREISA, którzy jako grupa inicjatywna widzieli inne rozwiązanie, powołanie Klubu Żeglarskiego Marynarki Wojennej.

Dnia 12 czerwca 1957 r. na zwołanym zebraniu kadry Marynarki Wojennej w sali kinowej Klubu Oficerskiego w Gdyni zapadła decyzja większością głosów o organizacji własnego Klubu. Powołano tymczasowy komitet organizacyjny w osobach: Witold GLIŃSKI, Czesław  CZEŚNIK, Marian ZAŁOGA, Tadeusz OLCHOWY, Ireneusz GRAJEWSKI, Edmund KOSIARZ i Tadeusz PREIS, wszyscy oficerowie Marynarki Wojennej w czynnej służbie wojskowej.

          Rozpoczął się okres przygotowawczy do powołania Klubu. Okres niezwykle trudny dla członków komitetu. Sztab generalny WP a konkretnie GZP nie zgadzał się na reaktywowanie OYK-u, o przedwojennym rodowodzie, tym samym nowo powstały klub nie mógł wejść w posiadanie i zarządzanie obiektami dawnego OYK-u w Gdyni. Postanowiono dać nazwę klubowi: Yacht Klub Morski „KOTWICA". Przygotowywano dokumenty klubowe. Przekonywano przełożonych w Dowództwie Marynarki Wojennej i w Warszawie do nowego klubu. Szczególna rolę odgrywał w tym kmdr  ppor. Czesław CZEŚNIK. Jest jedno wydarzenie, które pomogło zaakceptować nowy klub przez przełożonych. W czerwcu 1957 roku, jacht Marynarki Wojennej „KAPITAN", pod banderą Yacht Klubu Polski, z kapitanem Zygfrydem PERLICKIM i załogą: Ireneuszem GAJEWSKIM, Władysławem SOBCZAKIEM, Medardem PRZYLIPIAKIEM, Marianem GRYNIEWICZEM – wszyscy w czynnej służbie wojskowej w Marynarki Wojennej , wygrywa prestiżowe, organizowane od 1882 roku regaty KIELER WOCHE. Zdobywa Puchar Bałtyku. Był to po wojnie największy sukces polskiego żeglarstwa osiągnięty przez załogę i jacht Marynarki Wojennej.

            Wspomnieć należy również, że od maja 1957 roku przygotowywano nowe lokum dla Ośrodka i Klubu. Szefostwo Inżynierii Morskiej MW przetransportowało z Oksywia i adaptowało barak mieszkalny, w którym kmdr ppor. CZEŚNIK stworzył niepowtarzalną atmosferę żeglarską. Barak ten służył nam do 1974 roku. Dnia 22.11.1971 r., po wielu latach starań Zarządu Klubu i Komendy Ośrodka został wmurowany akt erekcyjny w fundamenty nowo budowanego pawilonu. Jak czytamy w zapiskach tego dokumentu: ….„ Dnia 21 listopada pod patronatem dowódcy Marynarki Wojennej wiceadmirała Ludwika JANCZYSZYNA … przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Gdyni mgr inż. Mariana MARIAŃSKIEGO, wmurowano niniejszy akt erekcyjny w fundamenty pawilonu żeglarskiego Marynarki Wojennej i Jacht Klubu Morskiego „KOTWICA”. Od 1974 r. jesteśmy w tym pawilonie z symbolami i nazwą Jacht Klubu Morskiego „KOTWICA” a od 1992 r. Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA”.

            W dniu 25.01.1958 roku w sali kinowej Klubu Oficerskiego Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 przy ogromnym zaangażowaniu wymienionego już tymczasowego Komitetu organizacyjnego, na zebraniu kadry i pracowników cywilnych MW, w obecności 47 osób powołano z dniem 28.01.1958 r. Yacht Klub Morski „Kotwica" wpisany do rejestru Stowarzyszeń Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w dniu 05 marca 1958 r. pod poz. Nr 221. Przyjęto Statut Klubu, wybrano władze klubowe:

Komandor Klubu               - kmdr ppor. Witold Gliński

W-ce komandorzy            - kmdr por. Bronisław Szul

                                       - kmdr ppor. Czesław Cześnik

kpt. Szkoleniowy              - kpt. mar. Ireneusz Grajewski

Skarbnik                          - kpt. mar. Marian Załoga

Sekretarz                         - kpt. mar. Tadeusz Siwiec

Gospodarz                       - kpt. mar. Władysław Sobczak

Członek                           - kmdr por. Jan Sowa

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący               - kpt. mar. Jan Mandat

Członkowie:                     - kpt. mar. Edward Jóźwiak

                                      - kpt. mar. Piotr Bigaj

                                      - kpt. mar. Franciszek Jaskólski

                                      - kpt. mar. Tadeusz Pietruszewski

Komisja Kwalifikacyjna
Przewodniczący               - kmdr por. Ludwik Janczyszyn

Członkowie:                     - kpt. mar Jan Rek

                                      - kpt. mar Jan Pinkiewicz

                                      - kpt. mar Andrzej Monasterski

                                      - kpt. mar Bronisław Faust

              Klub, zaakceptowany przez władze wojskowe i władze miasta Gdyni stał się miejscem działalności wyczynowej, turystycznej, szkoleniowej i towarzysko - kulturalnej. Złączony z Ośrodkiem Szkolenia Żeglarskiego - Klub został armatorem jachtów Marynarki Wojennej, które pływały pod banderą klubową. Nadzór kontrolny nad obiema instytucjami sprawował Oddział Szkolenia Sztabu Marynarki Wojennej, a w dalszych latach Komandorami Klubu byli również oficerowie Oddziału Szkolenia Marynarki Wojennej: kmdr Józef ĆWIRKO, kmdr Marian ZAŁOGA, kmdr Ireneusz GRAJEWSKI. Klub miał jednak dużą autonomię w szczególności w sprawach rozwoju taboru pływającego, sprawach organizacyjnych, szkolenia i sportu.

            Od chwili powstania, Klub działał bardzo dynamicznie. A entuzjazm żeglarzy był ogromny. W 1957 roku patenty kapitanów jachtowych posiadali: Bolesław ROMANOWSKI, Jan SOWA i Zyga PERLICKI, ale już na sezon żeglarski 1958 roku dołączyli młodzi kapitanowie jachtowi Czesław CZEŚNIK, Tadeusz SIWIEC, Leonard SADŁOWSKI i Stanisław JURZYK. Pod koniec 1958 roku stan osobowy Klubu liczył 235 członków, w tym: 15 j.k.ż.w. 11 j.st.m. i 30 st.j.

Pierwszymi jachtami eksploatowanymi po bandera klubową były:

HETMAN                                           pow. żagla 80 m2

KAPITAN / ex BOŻENA                      pow. żagla 50 m2

KOMANDOR / ex GOPLANA              pow. żagla 50 m2

BOSMAN                                          pow. żagla 50 m2

KOMODOR                                       pow. żagla 40 m2

BAŁTYK                                           pow. żagla 30 m2

BOSMAT                                          pow. żagla 30 m2

KON-TIKI                                          klasa STAR

oraz 2 łodzie klasy SŁONKA i 1 łódź klasy FIN

  Od 1959 na stan Klubu wszedł jacht ADMIRAŁ odbudowany z wraku jachtu KNEŹ. Wszystkie jachty nie posiadały silników. Jachty klubowe już od początku odnoszą sukcesy regatowe pod wyżej wymienionymi i nowymi kapitanami: CZEŚNIKIEM, SIWCEM, OLCHOWYM, JURZYKIEM, PIKIEWICZEM, PINKIEWICZEM, BIGAJEM, PRZYLIPIAKIEM, GRYNIEWICZEM, ZIENTARĄ, OLCHOWYM, STOPKOWICZEM, KONOPIŃSKIM, CIAŁKOWSKIM.

            Rok 1959. Walne Zebranie Klubu, zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Zebranie szczególne. Wybrano nowe władze: Komandorem Klubu zostaje kmdr ppor. Jan PINKIEWICZ. Na zebraniu tym dokonano zmian statutowych. Klub przyjął nazwę Oficerski Yacht Klub oraz symbole przedwojennego Oficerskiego Yacht Klubu Rzeczpospolitej. Przełożeni nie zatwierdzili zmian nazwy Klubu, ale zatwierdzili banderę i symbole. Klub pozostał przy nazwie Jacht Klub Morski „KOTWICA” i zatwierdzonych symbolach OYK RP – Odział Morski, to jest: banderze, proporcu, proporcu Komandora i odznaki klubowej, które obowiązują do dzisiaj.

              W krótkim czasie zrównujemy się z klubami Okręgu . W 1962 roku Klub zdobył I miejsce w punktacji klubowej okręgu gdańskiego i zaliczył 13.580 Mm pod żaglami. Tak było w kolejnych latach. Kapitanowie Tadeusz SIWIEC, Czesław CZEŚNIK, Piotr BIGAJ, Medard PRZYLIPIAK, Andrzej LUTOMSKI, Jan PIKIEWICZ oraz Jan PINKIEWICZ to czołówka regatowa. Mistrzostwo Polski w klasie STAR zdobył Jerzy ZAJKOWSKI, Mistrzem Polski był również Jan PIKIEWICZ. Intensywność pływania w kolejnych latach jest imponująca. Średnio rocznie organizowano około 10 rejsów zagranicznych - najwięcej w 1977 roku - 19, około 250 rejsów krajowych i zatokowych - najwięcej w 1984 - 498. Największy stan osobowy i taboru pływającego Klub osiągnął na przełomie lat 70 i początek 80-tych ponad 1.000 członków i był armatorem 17 jachtów morskich i 23 zatokowych.

             Pierwszym rejsem zagranicznym pod banderą klubową był rejs turystyczny w sierpniu 1958 roku jachtu HETMAN do portów Szwecji. pod kapitanem Czesławem CZEŚNIKIEM wraz z siedmioma członkami załogi. Tą samą trasą w tym samym roku rejs poprowadził kapitan Stanisław JURZYK na jachcie KAPITAN. W 1961 roku odbył się pierwszy klubowy rejs na wody pływowe jachtu HETMAN z kpt. CZEŚNIKIEM. W dwumiesięcznym rejsie jacht wizytował porty Francji, Anglii, Belgii, Holandii, RFN i Danii.

Pierwsze wyprawy oceaniczne:

– 1968 rok, jacht KOMODOR - kpt. Tadeusz SIWIEC, udział w regatach Bermudy - Travemunde;

– 1972 rok, jacht KOMODOR - kpt. Teresa REMISZEWSKA, udział w regatach samotników przez Atlantyk TARS -72;

– 1974 rok, Jacht TORNADO - kpt. Tadeusz SIWIEC, pierwszy polski jacht klasy AC uczestniczy w jednym etapie regat Admirals CUP;

– 1978 rok, jacht KAPITAN II - kpt. Piotr BIGAJ, rejs na Kubę - powrót dramatyczny, bez steru, zakończony sukcesem;

– 1981 rok, jacht KAPITAN II – kpt. Jan PINKIEWICZ, załoga Wojciech Krupski - udział
w regatach dwuosobowych przez Atlantyk;

– 1992 rok, rejs jachtu KOGA III z kpt. Janem PINKIEWICZEM na 500 lecie odkrycia Ameryki szlakiem Kolumba.

              W tym czasie na Bałtyku toczono zwycięskie boje w regatach. Wymienię tylko mistrzów Polski: PIKIEWICZ, ZAJKOWSKI, LUTOMSKI, POKLEWSKI, ERECIŃSKI, LEWANDOWSKI, PONIATOWSKI, RUSAK, SIWIEC, ROSZAK, ROSADA, BOJARSKI, KRUPSKI, BIGAJ, PASZKE, OSTROWSKI, MATLA, KULA.

              W prestiżowych regatach Gryfa Pomorskiego wielokrotnie zwyciężał kpt. Tadeusz SIWIEC. W rozgrywanych od 1959 roku regatach o Puchar Dowódcy Marynarki Wojennej najwięcej zwycięstw odnosili kapitanowie Tadeusz SIWIEC i Marian KULA.


W latach 1985 - 1991, w ciężkich, jesiennych regatach opali i jachtów dwumasztowych 3 wygrane odnotował jacht DRAGON - kpt. Edward KINAS.

            W 1994 r. zorganizowano pod patronatem Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ - Morski Żeglarski Puchar Polski. W 19-to letniej historii „Pucharu” 10 razy zwyciężały jachty pod bandera klubową z  kapitanami: Roman PASZKE, Edward KINAS, Jędrzej CZAJKOWSKI, Jerzy BREZDEŃ, Marian KULA, Maciej POLAŃSKI jednocześnie zdobywając tytuł najlepszego kapitana morskiego roku . Kapitan Marian KULA osiągał zwycięstwa 5-krotnie. W rozgrywanych Morskich Żeglarskich Mistrzostwach Polski po 2000 roku  tytuły mistrza zdobywali kapitanowie klubowi Marian KULA i Maciej POLAŃSKI.

Pierwszym jachtem klubowym, uczestniczącym w 1974 roku Operacji Żagiel jest HETMAN - kpt. Jan PINKIEWICZ. W 1976 roku, również ten jacht, z tym samym kapitanem, w ramach regat Operacji Żagiel na trasie przez Atlantyk, Plymouth - Newport pokonał najdłuższą do tej pory trasę 14.700 Mm jachtem klubowym.

            Ale historia Klubu to nie tylko rejsy i regaty. To działalność wychowawcza, szkolenie, praca z dziećmi i młodzieżą, organizacja imprez i rozrywka, co Klub realizuje od początku swego założenia. Zarząd Klubu zawsze spotykał się i spotyka z życzliwością władz miasta Gdyni, co odnotowane jest w naszej historii. W pamięci pozostanie Prezydent Gdyni Pani Franciszka CEGIELSKA, obecna zawsze na żeglarskich uroczystościach Klubu.

W historię Klubu wpisane są nazwiska:

– kontradmirała Witolda GLIŃSKIEGO - pierwszego Komandora Klubu, rzecznika powstania Yacht Klubu Morskiego „Kotwica" w 1958.

– kmdr Czesława CZEŚNIKA, rzecznika i organizatora budowy w latach 1971-1974 nowej siedziby Ośrodka MW i Klubu, wspaniałego żeglarza i społecznika.

– kmdr Jana PINKIEWICZA - Komandora Klubu, niestrudzonego żeglarza, kronikarza i historyka klubu.

– kmdr Tadeusza SIWCA - Komandora Klubu, największego żeglarza regatowego tego okresu, inicjatora budowy i zakupu jachtów, które pływają do dzisiaj, między innymi s/y TORNADO.

– kmdr Ireneusza GRAJEWSKIEGO - Komandora Klubu w okresie jego największej świetności.

– kmdr Piotra BIGAJA doskonałego żeglarza i regatowca, wieloletniego członka władz klubowych.

– kmdr Kazimierza TOMASZEWSKIEGO, - Komandora Klubu dwukrotnej kadencji.

– wiceadmirała Piotra KOŁODZIEJCZYKA - Komandora Klubu w czasie pełnienia stanowiska
Dowódcy Marynarki Wojennej.

­– kontradmirała Antoniego KOMOROWSKIEGO - żeglarza i historyka Klubu, którego twórczość naukowa sławi nasz Klub.

– admirała floty Jędrzeja CZAJKOWSKIEGO - inicjatora rozwoju Klubu oraz odbudowy jachtu HETMAN, jachtu tworzącego historię Klubu od 1936 roku.

– admirała floty Marka BRĄGOSZEWSKIEGO - Komandora Klubu i Honorowego Komandora,
czynnego żeglarza, kaphornowca.

              Pamiętamy o członkach założycielach Klubu w 1958 roku i o tych członkach Klubu, którzy swoją pasją żeglarską tworzyli historię Klubu. A byli nimi przedwojenni oficerowie, generał Mariusz ZARUSKI, admirałowie Józef UNRUG, Włodzimierz STEYER oraz komandorzy: Julia CZERWIŃSKI, Bolesław ROMANOWSKI, Andrzej SALOMON a także powojenni Dowódcy Marynarki Wojennej admirałowie: Zdzisław STUDZIŃSKI, Ludwik JANCZYSZYN, Piotr KOŁODZIEJCZYK, Ryszard ŁUKASIK.

              Pamiętany o wszystkich naszych członkach, których działalność klubowa doprowadziła Klub do osiągnięcia światowej renomy w środowisku żeglarskim. Składamy im wszystkim podziękowanie i hołd.

 Historię Klubu tworzą nasze Oddziały: ,,Atol" w Warszawie i ,,Kotwica" w Świnoujściu ze swoimi Zarządami, członkami i swoją historią.

 W historii Klubu jest rzecz wielkiej wagi – patronat Marynarki Wojennej RP. Jacht Klub, początkowo Oficerski Yacht Klub RP – Oddział Morski, później Jacht Klub Morski „KOTWICA” a od 1992 roku Jacht Klub Marynarki Wojennej „KOTWICA" jest wpisany  w organizację floty wojennej, gdzie przeplatają się nazwiska admirałów, oficerów, chorążych, podoficerów, podchorążych, marynarzy i pracowników cywilnych wojska, na trwale obecnych w historii Klubu. 

            W historię Klubu wpisany jest Ośrodek Sportów Wodnych MW, obecny Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW z Komendantami, kadrą i marynarzami.

W historię wpisane są krajowe i polonijne kluby żeglarskie, Polski i Pomorski Związek Żeglarski, Polski i Pomorski Związek Motorowodny oraz Wojskowa Federacja Sportu – których jesteśmy współzałożycielami i członkami.

Pamiętamy, że jesteśmy Jacht Klubem Marynarki Wojennej i jako żeglarze wysoko cenimy sobie ten patronat nosząc banderę nadana przez Marszałka Polski Józefa PIŁSUDSKIEGO z portem macierzystym GDYNIA

 

Opracował:
Edward KINAS