Po raz 65 Jacht Klub Marynarki Wojennej Organizuje Regaty o Puchary Marynarki Wojennej. W załączeniu Zawiadomienie o Regatach oraz Zgłoszenie do regat.