• 1

  Rejsy

 • 2

  Regaty

 • 3

  Szkolenia

 • 4

  Wypoczynek pod żaglami

Copyright 2022 - Custom text here

Z życia klubowego

98453747 3733414786672226 8692134442614915072 oZgodnie ze skorygowanym planem działalności Klubu na 2020 rok, w sobotę 16 maja zwodowaliśmy Tornado, Sarmatę II, Hadara, Trefla, Caro II oraz Dobosza. Dopisały Klubowiczki, Klubowicze i Sympatycy Klubu, pogoda była niezła, a całość przedsięwzięcia łącznie ze sprzątnięciem placu i przetoczeniem wózków jachtowych zakończyła się przed 1200. Zdjęcia z wodowania na Facebookowym fanpage'u klubu. Od 18 maja zapraszamy na pokłady i do uczestnictwa w rejsach, regatach i szkoleniach.

89072690 3542124262467947 9145314601137602560 oW Jacht Klubie Marynarki Wojennej Kotwica obradowało 7 marca br. zebranie sprawozdawcze. Zatwierdzono jednogłośnie kandydaturę Kpt. Artura Pierzyńskiego na Komandora Klubu, dokonano zmian w statucie Klubu, na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi za ubiegły rok działalności. Przedyskutowano konieczność dalszych zmian statutowych dotyczących własności jednostek pływających. Wybrano delegatów na zjazd PoZŻ. Miłym akcentem było wręczenie wyróżnień oraz nadanie tytułów Honorowego Członka JKMW Kotwica. Na zakończenie nasze Wspaniałe Żeglarki przyjęły życzenia z okazji Dnia Kobiet wraz z kolorowymi, wiosennymi tulipanami. Do zobaczenia przy wodowaniu jachtów.

 

009 Pogrzeb Edwarda Kinasa 23 12 2019 LTF 7452Wśród oficjalnych przedstawicieli Dowództwa Marynarki Wojennej i Wojewody Pomorskiego żegnali Go Współpracownicy i Przyjaciele  Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Bractwa Okrętów Podwodnych. Hołd Komandorowi Kinasowi oddali Komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej wraz z Załogą, Zarząd, Żeglarze i Sympatycy Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” oraz Komandorzy Pomorskich Klubów Żeglarskich. Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej sprezentowała broń, rozległ się huk salwy honorowej. Nasz Klubowy Kapitan i Przyjaciel odpłynął w nieprzeniknioną dal….

032 Pogrzeb Edwarda Kinasa 23 12 2019 LTF 7503

043 Pogrzeb Edwarda Kinasa 23 12 2019 LTF 7537

009 Pogrzeb Edwarda Kinasa 23 12 2019 LTF 7452

80680634 3344057115607997 6386365336903483392 o

 

Osiągnięcia Komandora Edwarda Kinasa

• Żeglarstwo uprawiał od 1950 roku w Licealnym Kole Ligi Morskiej w Gryficach. Ciekawość świata i chęć nauki zaprowadziły go do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Tam zdobył wiedzę i praktykę morską i żeglarską. Pływał również na ORP ISKRA pod komendą przedwojennych kapitanów: A. SOBCZAKA , B. ROMANOWSKIEGO.

• Kariera zawodowa Edwarda Kinasa to 11-letnia służba na okrętach podwodnych,
7-letnia służba w Dowództwie Marynarki Wojennej, 8-letnia służba w Akademii Marynarki Wojennej.

• Zdobyte wykształcenie zaowocowało uzyskaniem tytułu inżyniera nawigatora w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej oraz magistra socjologii i pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim.

• Bezkonfliktowo wychował rzesze adeptów żeglarstwa od żeglarza po wielu kapitanów.

• Od ponad 50–ciu lat prowadził rejsy i startował w regatach na jachtach:
- „Kaper”, „Kapitan II”, „Dragon”, „Nauticus”, „Hetman”, „Tornado”
w których zdobywał m.in. Puchary:
„Korsarza”, „Gryfa Pomorskiego”, „Obrońców Westerplatte”, a także „Morski Żeglarski  Puchar Polski” i tytuł „Najlepszego Kapitana Morskiego”, które nie wyczerpują listy jego sukcesów.

• Od 1984 roku prowadził jachty w międzynarodowych regatach The Cutty Sark Tall
Ship’s Races.

• W 2005 roku na jachcie „Tornado” za szczególną walkę regatową na trasie z New Castle - Anglia do Fredrikstad - Norwegia i zwycięstwo w klasie „C”, uhonorowany został wraz
z załogą głównym trofeum Regat ANGELA CUP i ILLINGWORTH TROPHY. Za wyczyn ten w 2006 roku nagrodzony zostaje wyróżnieniem Honorowej Nagrody Rejs Roku 2005
i międzynarodową Nagrodą CONRADA.

• Jako podwodnik i członek władz Bractwa Okrętów Podwodnych prowadził rejsy historyczne m.in. „Szlakami działań polskich OP w II wojnie światowej”. Sztokholm, Tallin, Malta, M. Północne.

• Stawiając sobie za cel wychowawczą rolę żeglarswa, kształtowanie wysokiego morale oraz godną postawę obywatelską i patriotyczną, zainicjował i zorganizował w roku 2019 jubileuszowy, wieloetapowy rejs na jachcie „Tornado” do portów Danii, Szwecji, Norwegii, Szkocji, Estonii, Finlandii oraz Litwy celem uczczenia 100-lecia utworzenia Marynarki Wojennej RP oraz 60-lecia JKMW „Kotwica”.

• Za rufą pozostawił ponad 50 tysięcy mil morskich wód Bałtyku, Morza Północnego, Morza Śródziemnego oraz Atlantyku.

• Ważnym dokonaniem w żeglarstwie zalicza sobie pracę społeczną we władzach Polskiego Związku Żeglarskiego, Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Ligii Morskiej i Rzecznej, a szczególnie w Jacht Klubie Marynarki Wojennej „KOTWICA” gdzie od lat 70-tych aktywnie działał, do ostatniej chwili pełniąc funkcję Komandora Klubu trzeciej kadencji.

• Za swoje najważniejsze osiągnięcie uważał organizację przez Jacht Klub Marynarki Wojennej „ KOTWICA”,  którego w tym czasie był Komandorem oraz głównym organizatorem Mistrzostw Świata w 1997 roku, w ekskluzywnej klasie światowej ILC-40. W tychże mistrzostwach jachty prowadzili między innymi król Norwegii Harald V, a z polskich zawodników Karol Jabłoński i Roman Paszke. W tym czasie miał zaszczyt gościć w Klubie Erika Tabarly’ego wraz z żoną, gości specjalnych uroczystości milenijnych w Gdańsku.

• Jako wybitny działacz był od roku 2011 organizatorem Bałtyckich regat o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, które stały się nieodłącznym elementem Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza organizowanego przez Urząd Morski w Gdyni, Ligę Morską i Rzeczną oraz Miasto Jastarnia.

• Ostatnim z otrzymanych przez niego wyróżnień był medal 95-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego, wręczony mu na tegorocznej Gali Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

• Do ostatnich chwil aktywnie uczestniczył w żeglarskim życiu publicznym i pełnił funkcje:
- Komandora JKMW „KOTWICA”,
- Wiceprezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego,
- Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego Ligii Morskiej i Rzecznej.

• Jako członek założyciel i członek honorowy aktywnie uczestniczył we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez Bractwo Okrętów Podwodnych.

• Był inicjatorem i główną siłą napędową szerzenia żeglarstwa. To za jego kadencji szeregi członków JKMW „KOTWICA” poszerzyły się, a klub rozbudował o nowe, dodatkowe struktury w postaci niezależnych sekcji żeglarskich działających prężnie m.in. w Gdańsku, Świnoujściu, Warszawie oraz Kołobrzegu.

• Czynnie wspierał wszelkie działania na rzecz bezpieczeństwa żeglugi jachtowej oraz ochrony środowiska naturalnego poprzez m.in. aktywny udział w organizacji „Żeglarskiej Konferencji Bezpieczeństwa”, wznowionej 5 lat temu przez Pomorski Związek Żeglarski i odbywającej się corocznie w Gdyni.

• Jego dewizą życiową był optymizm.

Z głębokim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Admirała Piotra Kołodziejczyka. Odszedł na wieczną wachtę prawy i szlachetny nasz członek honorowy, w latach 1988 - 1990 Komandor Klubu. 
Cześć Twojej pamięci Admirale
w podpisie:
Zarząd i Brać Żeglarska
Jacht Klubu Marynarki Wojennej "KOTWICA"
 

53618378 2721360767877638 5971055172044980224 o Doroczne zebranie członków i delegatów JACHT KLUBU MARYNARKI WOJENNEJ „Kotwica” obradowało 9.03.2019r. w sali bankietowej Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW. Na dzień zebrania Klub liczy 312 członków oraz posiada 22 jachty i jest zorganizowany w Oddziały i Sekcje umiejscowione w Gdyni, Świnoujściu, Warszawie, Gdańsku i Kołobrzegu. Po wysłuchaniu sprawozdań Komandorów, Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządom. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Sympatyków Klubu uhonorowano złotymi odznakami. W czasie dyskusji wypracowano zadania na kolejny 2019 rok działalności Klubu oraz podjęto poniższą uchwałę:

 • Kontynuować strukturalny rozwój Klubu. Dokonać oceny Sekcji Żeglarskiej w Kołobrzegu po dwuletnim obowiązywaniu znowelizowanego Statutu Klubu. Celem oceny jest ustalenie czy terenowa jednostka organizacyjna spełnia warunki końcowe do przekształcenia w Oddział Żeglarski w Kołobrzegu. Pozytywna ocena wymogów ujętych w paragrafie 49 statutu klubu zobowiązuje Zarząd Klubu do wystąpienie o wpis TJO w KRS;
 • Realizować zadania na 2019 rok ujęte w porozumieniu Klubu z OSŻ MW;
 • Realizować przedsięwzięcia ujęte w komunikacie nr 1 na 2019r, a zwłaszcza wieloetapową wyprawę s/y Tornado na Morze Północne i Bałtyk;
 • Realizować program obchodów i uczestniczyć w jubileuszu 100-lecia  Marynarki Wojennej poprzez organizację regat „Puchary Marynarki Wojennej” oraz 100-lecia sportów wodnych w Wojsku Polskim poprzez organizację regat na trasie Gdynia – Bornholm - Gdynia i cyklu regat  „Klubowego Puchar Kaprów”;
 • Uroczystości jubileuszowe uświetnić „Piknikiem Żeglarskim”  na klubowe zakończenie sezonu;
 • Dokonać oceny stanu technicznego jachtów i kontynuować modernizację floty klubowej, poddać jednostki okresowej inspekcji technicznej, przeprowadzić legalizację środków ratunkowych i doposażyć jachty zgodnie z Orzeczeniami Zdolności Żeglugowej oraz planem rejsów i regat;
 • Podjąć cykliczne szkolenie żeglarskie na stopień żeglarza i jachtowego sternika morskiego zakończone egzaminami i uzyskaniem patentów wykorzystując do tego jachty klubowe i salę szkoleniową;
 • Zorganizować letni i zimowy obóz dla dzieci i młodzieży;
 • Wesprzeć Komendanta OSŻ MW w sprawie nadanie Ośrodkowi im. Komandora Czesława Cześnika.   

53633612 2721361064544275 4840510107747876864 o

W sobotę 24.03.2018r. obradowało zebranie sprawozdawczo-wyborcze Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”. Rozliczono czteroletnią kadencję ustępującego zarządu, udzielając mu absolutorium, przegłosowano uchwałę z zadaniami na lata 2018 – 2022. Najważniejsze z zadań to:

 - kontynuować strukturalny rozwój Klubu. Dokonać oceny funkcjonowania terenowych jednostek organizacyjnych po jednorocznym obowiązywaniu znowelizowanego Statutu Klubu tj. po dacie 11 sierpnia 2018r. Celem oceny jest ustalenie czy terenowe jednostki  organizacyjne spełniają warunki końcowe do uzyskania osobowości prawnej

 - uczestniczyć w jubileuszu 100lecia Marynarki Wojennej i 60lecia Klubu

 - zaplanować i przygotować jubileusz 100lecia Oficerskiego Yacht Klubu RP w 2019r.

Dokonano wyboru nowych władz Klubu. Miłym akcentem było wręczenie medali i odznak przyznanych naszym Klubowiczom przez Pomorski Związek Żeglarski. Koleżanka Kapitan Grażyna Kryspin przekazała klubowi wykonany osobiście obraz s/y Kapitana II odpływającego w siną dal. Zebranie przebiegało sprawnie w dobrej, żeglarskiej atmosferze.

 DSC0043 DSC0069 DSC0085 DSC0125 DSC0151

Zarząd JKMW "Kotwica" w dniu 23.11.2017 dokooptował do swojego składu kapitana jachtowego Artura Pierzyńskiego, powierzając mu kierowanie przygotowaniami do obchodów 60-cio lecia powstania klubu. Rocznica ta przypada w 2018 roku wraz z jubileuszem 100 lecia Marynarki Wojennej RP.

17992317 1729497610397297 4386510223995415031 nRegaty zakończenia sezonu i slipowanie jachtów to imprezy gromadzące znaczną liczbę naszych Żeglarek i Żeglarzy oraz Sympatyków Jacht Klubu Mar. Woj. "Kotwica". A sezon 2017 był bardzo udany. Zwodowaliśmy 10 z 12 naszych jachtów, które wychodziły na morze ponad 150 razy, uczestnicząc, z prawie sześciuset żeglarzami, w rejsach, regatach, pływaniach weekendowych i szkoleniach.

22491936 1927536093926780 4022523285151149930 nPo kilku latach niebytu na wodę wróciły Hadar i Nauticus, umożliwiając naszym Klubowiczom udział w regatowych emocjach. Na pokładzie Tornado młodzież brała udział w bałtyckim zlocie jachtów i żaglowców "Operacja żagiel", Sarmata żeglował turystycznie, pozwalając na zdobycie stażowych godzin. W Garczynie i Piwnicznej dzieciaki oswajały się z wodą i doskonaliły kondycję na nartach. Wszystkie te przedsięwzięcia wykonaliśmy bezpiecznie, bez strat w mieniu i z wielkim zadowoleniem uczestników. Powszechna mobilizacja przy slipowaniu dowiodła, że hasło: "Nie patrz co może dać Ci klub, ale co ty możesz dla niego zrobić"
staje się regułą działania naszych Żeglarek i Żeglarzy.22549657 1935794566434266 5022375715618219101 n

Tegoroczne prace remontowe s/y Legia trwały bardzo długo. Najpierw przedłużająca się zima i deszczowa oraz zimna wiosna, później niespodziewane przecieki z silnika wymagające jego wyciągnięcia i wreszcie konieczność dodatkowego dychtowania kadłuba. Przeszkody zostały pokonane i obecnie nasza "Babcia" po próbach morskich jest w pełni sprawna i gotowa do pływania. Mamy zamiar pozostawić Ją eksperymentalnie na wodzie przez cały rok co umożliwi odbywanie rejsów także późną jesienią oraz zimą.
Konstrukcja jachtu doskonale się do tego nadaje, a zadaszenie sterówki i duża moc silnika pozwala na bezpieczne żeglowanie . Zapraszamy na pokład. Kontakt poprzez biuro klubu tel. 058 620 49 59 lub 600 151 244

zeglarzPod koniec maja 1947 roku został utworzony Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej. Dzisiaj kadra, Marynarze i zaproszeni Goście świętowali 70-tą rocznicę powstania Ośrodka. Odczytano okolicznościowe rozkazy, wręczono odznaczenia, wspominano Żeglarzy Marynarki Wojennej, którzy dzięki Ośrodkowi zdobywali najwyższe trofea w żeglarstwie morskim. Komendant Ośrodka przyjął z rąk Komandora Jacht Klubu Marynarki Wojennej "Kotwica" tytuł Honorowego Członka naszego Klubu. Życzymy Żeglarzom w granatowych mundurach pomyślnych wiatrów, właściwych kursów, stopy wody pod kilem oraz szczęśliwych powrotów do starego portu.

Po więcej zdjęć z uroczystości zapraszamy na naszego Facebooka pod linkiem: https://www.facebook.com/jkmwkotwica/posts/1748618315151893

Nasz największy, regatowo - turystyczny jacht Tornado (Conrad 54) osiągnął pełną zdolność do żeglugi. Do 20 czerwca pozostaje do dyspozycji wszystkich, którzy chcą zakosztować ekstremalnych wrażeń pod żaglami. Później rusza na Bałtycką Operację Żagiel, na którą są jeszcze miejsca. Bliższe dane o s/y Tornado znajdziecie na stronie Jacht Klubu Marynarki Wojennej "Kotwica" w zakładce "Nasze jachty". Koordynatorem przedsięwzięć jest Kacper Nalepa - opiekun jachtu tel. 781 445 546.

Tornado

 

 

IMG 20170523 162723 IMG 20170523 162709 IMG 20170428 150438
IMAG0239 IMAG0238 IMAG0237
IMAG0236 IMAG0235 IMAG0233

siwiecZe smutkiem informujemy, że odszedł na wieczną wachtę Komandor, Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej Tadeusz SIWIEC, współtwórca i zasłużony członek Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA” i Yacht Klubu Polski w Szczecinie.

Od 1958 roku we władzach Klubu, a w latach 1982-1988 Komandor Klubu .
Był inicjatorem zakupu floty klubowej. Kapitan regatowy, który miedzy innymi na jachtach Admirał, Hetman, Hadar , Nauticus, Tornado startował wielokrotnie w regatach zagranicznych i krajowych zdobywając puchary i tytuły  mistrzowskie.

Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego, Zasłużony Pracownik Morza, Honorowy Członek Polskiego Związku Żeglarskiego i JKMW „KOTWICA”, Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tadeusz Siwiec pozostaje w naszej pamięci i historii Klubu jako wybitny żeglarz regatowy, szlachetny, prawy kolega i przyjaciel, zawsze młody duchem. Wymagający nauczyciel i wielki przyjaciel młodzieży.

Władze i społeczność żeglarska JKMW „KOTWICA” oddają hołd człowiekowi, który umiłował morze i był wśród nas.

Całej rodzinie składamy najgłębsze kondolencje i wyrazy współczucia.

                                                                                                                       Żegnaj Komandorze

    Komandor
JKMW „KOTWICA”
/-/ Edward KINAS

Jacht klub Marynarki Wojennej "Kotwica" zakończył wczorajszym slipowaniem jachtów przyjemniejszą część swojej działalności. Pomimo kilku godzinnego opóźnienia spowodowanego niewłaściwym przygotowaniem dźwigu, wyciąganie jachtów przebiegało sprawnie, a Żeglarki i Żeglarze oraz Sympatycy klubu spisali się na medal. Na Kapitanie II serwowano dla rozgrzewki wspaniały żurek oraz gorącą kawę i herbatę. Ostatni, koło 1900, w strugach deszczu i przy silnym wietrze, spoczął na łożu s/y Tornado. Wszystkim czynnym oraz wspierającym nas duchowo Uczestnikom slipowania serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia zdjęć pod adresem: https://www.facebook.com/jkmwkotwica/photos/?tab=album&album_id=1469009493112778

Wspaniały dzień nadszedł dla Jacht Klubu Marynarki Wojennej KOTWICA, gdyż jeden z naszych jachtów s/y Tornado pod klubowym kapitanem Tomkiem Rybickim 12 lipca dotarł na Spitsbergen. Nasza bandera powiewa na zimnych wiatrach Morza Arktycznego. Cieszymy się z załogą i gratulujemy! 

Małą fotorelację można znaleźć pod linkiem:https://www.facebook.com/jkmwkotwica/posts/1353478561332539

Ponad 40-osobowa grupa Żeglarek, Żeglarzy i Sympatyków Jacht Klubu Marynarki Wojennej KOTWICA uczestniczyła w wodowaniu swoich łódek. Nie wszystko się udało. Pomimo szczerych zamiarów decydentów i ciężkiej pracy dziewczęcej załogi Dobosza, ze względu na ograniczone miejsca cumownicze, nie udało się zwodować jachtu. Pozostałe zaplanowane jednostki, w tym największy nasz jacht, Tornado, bezpiecznie znalazły się na wodzie. Przed nami taklowanie i opływanie jednostek oraz realizacja rejsów, regat i szkoleń. Stopy wody pod kilem w sezonie 2016!

Za fotorelację zapraszamy pod link:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1292511030762626.1073741863.856266624387071&type=3

W dniu 20.03.br. w Jacht Klubie Marynarki Wojennej "Kotwica" odbyło się zebranie sprawozdawcze. Podsumowano wykonanie uchwały, budżetu i wykorzystania jachtów w 2015 roku. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi. Przedyskutowano zadania Klubu na 2016 rok. Zwrócono uwagę na konieczność lepszego wykorzystania posiadanych jednostek pływających w rejsach i szkoleniu. Powołano komisję do opracowania nowego statutu Klubu opartego na wchodzącej w życie ustawie o stowarzyszeniach. Fotoreportaż z zebrania pod linkiem:

https://www.facebook.com/jkmwkotwica/posts/1262308360449560

Na uroczystej gali w Teatrze Muzycznym w Gdyni dokonano dzisiaj podsumowania osiągnięć Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Wyróżniono zawodników, trenerów i organizatorów regat klas olimpijskich, którzy osiągnęli najlepsze wyniki oraz zdobyli kwalifikacje do Rio de Janeiro. Uhonorowani zostali także uczestnicy regat pełnomorskich, a Puchar Polski wręczono kapitanowi s/y Duży Ptak- Krzysztofowi Paulowi. Z okazji 50-ciolecia Pomorskiego Związku Żeglarskiego wręczono zasłużonym żeglarzom, konstruktorom jachtów i klubom pamiątkowe statuetki. Wśród wyróżnionych znaleźli się również żeglarze Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”, a także nasz Klub jako współzałożyciel PoZŻ. Prezes Zarządu Ligi Morskiej i Rzecznej wręczył Pomorskiemu Związkowi Żeglarskiemu Krzyż Pro Mari Nostro podkreślając w ten sposób wagę wydarzenia. Po oficjalnej uroczystości nastąpiło mniej formalne spotkanie Braci Żeglarskiej przy poczęstunku i kawie.

Na fotorelację zapraszamy na naszego facebooka pod adresem:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1217361344944262&id=856266624387071

Nasz udział w tegorocznej paradzie niepodległości był znaczący i widoczny. Wszystkim, zarówno tym obecnym ciałem jak i duchem, serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji pod linkiem:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1177307168949680&id=856266624387071

Drogie Żeglarki, Szanowni Żeglarze, Sympatycy Jacht Klubu Marynarki Wojennej,

Zbliża się 97 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla uczczenia pamięci tego doniosłego wydarzenia, 11 listopada o godzinie 12 zapraszamy Was do udziału w gdyńskim przemarszu rocznicowym z ul Dworcowej, przez ul 10 lutego na Skwer Kościuszki. Przed wyruszeniem gromadzimy się pod naszym Godłem i Banderą Klubową.

Zapraszamy do przeczytania artykułu na portlau Nowe Pomorze dotyczącego szkolenia młodzieży z Kościerzyny:

http://nowepomorze.pl/index.php/home-page/pomorze-wydarzenia/477-morska-przygoda-mlodziezy-z-koscierzyny

Załoga UKS Wodniacy Garczyn wypłynęła dzisiaj tj. 4 czerwca z gdyńskiej mariny w drogę do Kłajpedy. Z litewskiego portu młodzi żeglarze wystartują do udziału w The Baltic Tall Ships Regatta 2015. Regaty rozpoczną się 5 czerwca, a Wodniacy płyną na jachcie „Komandor II” należącym do JKMW Kotwica z Gdyni.

- Garczyn koło Kościerzyny jest świetnym miejscem do nauki żeglowania, niewiele jest w naszym województwie akwenów o podobnej infrastrukturze – mówi Andrzej Mańczak, członek załogi i instruktor żeglarstwa. – Zawsze jednak żeglarze chcą spróbować swoich sił w trudniejszych warunkach i na większych jednostkach. Dlatego od czasu, do czasu wypływamy na szersze wody. Mamy za sobą wyprawy na Bornholm, na Gottlandię, a teraz chcemy spróbować swoich sił w dużym wydarzeniu o charakterze sportowym.

Kapitan II Morskie Impresje przechyłJacht Klub Marynarki Wojennej KOTWICA od kilku lat wyróżnia laureatów konkursu fotograficznego MORSKIE IMPRESJE rejsem żeglarskim na swoich jachtach. W dniu dzisiejszym w zmiennych warunkach pogodowych jacht Kapitan II gościł młodych fotografików dostarczając im niezapomnianych wrażeń pierwszego kontaktu z wiatrem, wodą i przygodą. Przyszłe wilki morskie doskonale radziły sobie w obsłudze żagli i steru.

Zdjęcia z wydarzenia pod linkiem: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1070569059623492.1073741859.856266624387071&type=1

Sarmats IIJesteśmy na wodzie!!!
Pod kierunkiem naszego technicznego, Kacpra Nalepy, opiekunowie jachtów ze swoimi załogami, przy nieocenionym wsparciu pracowników Klubu i jego sympatyków, zwodowali klubowe jednostki. Po znacznym 6-cio miesięcznym wysiłku finansowym i fizycznym przystępujemy do realizacji rejsów, regat i szkolenia żeglarskiego. Wszystkich hobbystów żeglarstwa serdecznie zapraszamy na pokłady jachtów Jacht Klubu Marynarki Wojennej KOTWICA.

Zdjęcia z wodowania pod linkiem:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1056867927660272.1073741856.856266624387071&type=1

Pierwszy ciepły wiosenny weekend nie pozostawił naszym Klubowiczom wyboru. Kto mógł ten przybył do mariny, aby zakończyć trwające od listopada zeszłego roku prace remontowo-konserwacyjne. 
Niektóre jachty zmieniły barwę, inne wymieniły śruby albo są w trakcie wymiany. Naprawione dna pokrywa farba przeciwporostowa, mahonie nabierają połysku a Sarmata II wyczołgał się spod zimowego pokrowca. Pojawiły się nowe twarze załogantek i załogantów. Regatowa załoga Dobosza już rozmyśla o miejscach na podium. Wszyscy chcą zdążyć na zbliżające się wodowanie.Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z remontu na naszym Facebooku:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1052285131451885.1073741855.856266624387071&type=1

 22 marca Zebranie Sprawozdawcze Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica wytyczyło kierunki działania Klubu w 2015 roku. Dokonano także wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzono zmiany w Zarządzie Klubu (szczegóły w dziale Klub). Na wniosek grupy inicjatywnej Zebranie powołało Sekcję Motorowodną Jacht Klubu Marynarki Wojennej w Świnoujściu. Przedyskutowano także i przekazano do realizacji Zarządowi zadanie wymiany starych jachtów drewnianych na laminatowe. Podkreślono konieczność popularyzacji Klubu wśród żeglarzy polskich i zagranicznych.

Jachty przeznaczone do wymiany: Pik I, Komandor II, Kapitan II, Legia

10384900 1002014406478958 5127988017479372313 nW sobotę 17 stycznia odbyła się w Tczewie VI Gala Żeglarska.
Za wybitne osiągnięcia w 2014 roku wyróżniono zawodników, trenerów, sponsorów i sprzyjające żeglarstwu instytucje. Ważnym punktem programu gali było wręczenie Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski oraz uhonorowanie dwudziestej rocznicy istnienia Pucharu. Wart podkreślenia jest fakt, iż w ciągu tych dwudziestu lat kapitanowie Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” kilkakrotnie zdobywali Puchar Polski prowadząc do zwycięstwa załogi klubowe na jachtach Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej. Wśród wielu nazwisk wymienić należy kapitanów jachtowych w mundurach Marynarki Wojennej i w rezerwie: Mariana Kulę, Jędrzeja Czajkowskiego, Edwarda Kinasa, Jerzego Brezdenia, Macieja Polańskiego, którzy wielokrotnie stawali na najwyższym podium. Wspaniałą oprawę gali zapewniły władze miasta Tczewa – pierwszego polskiego miasta portowego po odzyskaniu niepodległości - przy współorganizacji Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

więcej zdjęć z imprezy na naszym Facebooku:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1002013709812361.1073741843.856266624387071&type=1

 DSC0570Korzystając ze sprzyjającej pogody, załogi naszych jachtów przystąpiły do prac zabezpieczających i konserwacyjnych. Im więcej zrobimy teraz, tym łatwiej będzie na wiosnę kiedy to natłok prac przygotowawczych jest olbrzymi. Wiele wysiłku i zaangażowania wykazują przede wszystkim niedawno przyjęci do Klubu, Krzysztof i Bartek. Robota po prostu pali im się w rękach....

Więcej zdjęć na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.967026786644387.1073741838.856266624387071&type=1

 

63717 950654354948297 435605166723315721 nDzisiejszy dzień to ostateczny koniec żeglowania na jachtach klubowych. Załogi szykują jednostki do zimy, planują remonty, naprawy i konserwacje.
Doskonała pogoda towarzyszyła slipowaniu łódek i pozwoliła na sprawne przeprowadzenie tej operacji, w której uczestniczyli najwytrwalsi klubowicze kierowani przez Mariusza Kwiatkowskiego. Przed nami 6 miesięcy działań technicznych oraz czas na dyskusje o tym co było, jest i będzie. Wszystkich Żeglarzy i Sympatyków Klubu zapraszamy do pomocy w przygotowaniu jednostek do sezonu 2015. Kontakt mailowy lub telefoniczny z opiekunami jachtów na stronie klubu.

Zdjęcia z dzisiejszego slipowania możecie znaleźć na naszym Faceboou pod adresem:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.950653794948353.1073741837.856266624387071&type=1

 DSC0090Dziś, 25 października, odbyło się slipowanie naszych mniejszych jednostek. Wszystko odbyło się sprawnie mimo zimna i kąśliwego południowo-wschodniego wiatru. Serdecznie dziękujemy Załogom i Sympatykom Klubu za pomoc.
 Zdjęcia z akcji można obejrzeć na naszym klubowym Facebooku:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.947389615274771.1073741836.856266624387071&type=3&uploaded=16

wspolpraca osrodek klubJacht Klub Marynarki Wojennej "Kotwica", realizując statutowe cele, zawarł ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kościerzynie umowę dotyczącą działalności sportowej, szkoleniowej oraz rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży. Dokument podpisali przedstawiciele Ośrodka i Jacht Klubu.

W dzisiejszą niedzielę (12 października) obraduje nad nowym statutem nadzwyczajny sejmik Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Rozpoczęcie obrad poprzedziła uroczystośc wręczenia odznak Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego. Udekorowano także naszych klubowiczów: Wojciecha Augulewicza, Jerzego Brezdenia, Andrzeja Kadłubickiego, Macieja Polańskiego oraz Czesława Różańskiego. Gratulujemy wyróżnionym!

fot3

fot2

184012 227078504001162 6024131 nWszystkich zainteresowanych przygotowaniem s/y Kier do przyszłorocznego sezonu żeglarskiego, zapraszam do włączenia się w prace remontowo - konserwacyjne. Szczegóły pod nr. tel. 504 457 508. Na początek, naprawa i konserwacja wspornika masztu i podwięzi wantowych.
Pozdrawiam, Jerzy Brezdeń

10382735 926854950661571 6219489889937838116 n

Nasi Przyjaciele, Harcerze z Centrum Wychowania Morskiego ZHP, u których gościmy od ponad roku, obchodzą piękną rocznicę swojej morskiej działalności. Z tej okazji życzymy Wam Żeglarki i Żeglarze w harcerskich mundurach sukcesów szkoleniowych, wspaniałych rejsów, hartu ducha w pokonywaniu trudności oraz szczęśliwych powrotów do "Starego Portu".
Przekazujemy także zaproszenie do udziału w Koncercie, który odbędzie się na dziedzińcu CWM ZHP w dniu 13 września.
Szczegóły pod adresem//cwm.edu.pl/koncert-80-lecia

Zapraszamy do obejrzenia parady żaglowców w obiektywie Damiana Jakubowskiego z pokładu s/y Kapitan II:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=907672615913138&id=856266624387071

Z pomocą dużego jachtu Kapitan II wstawiliśmy maszt na Caro II. Tym samym zakończył się główny remont tego jachtu i od poniedziałku 18 sierpnia wraca on w pełni do służby.

10354606 902522376428162 3037046416245934043 n

983760 899590986721301 5357300609878232247 nCARO II, nasza 7-metrowa jednostka turystyczna, został zwodowany po trwającym remoncie. Odmalowany i sprawny dołącza z powrotem do naszej czynnej floty. Idealny na rejsy po Zatoce Gdańskiej, Puckiej czy nawet na Zalew Wiślany. Zapraszamy!

 

facebookaPowstało oficjalne konto Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica na Facebooku! Zachęcamy do odwiedzania profilu i polubienia go celem otrzymywania nowych wiadomości na temat życia klubu, naszych żeglarskich planów, możliwości i problemów. 

https://www.facebook.com/pages/Jkmw-Kotwica-Jacht-Klub/856266624387071

Żeglarki i Żeglarze, Sympatycy żeglarstwa, Przyjaciele z Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Mar. Woj.
 
Dzisiaj mija 67 rocznica utworzenia Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej, specyficznej jednostki, której celem zawsze było kształtowanie charakterów, zamiłowania do morza, wpajanie odpowiedzialności, koleżeństwa i odwagi. Powoływani na stanowisko Komendanta Ośrodka oficerowie wykonując zadania służbowe realizowali także swoje hobby, a pod białymi żaglami spędzali wszystkie wolne chwile prowadząc rejsy, startując w regatach szkoląc przyszłe kadry Marynarki Wojennej i angażując się w działalność Klubu.
Poparcie ze strony Dowództwa i Ministerstwa dawało możliwość wspólnego wykorzystywania sprzętu Ośrodka do organizacji wypraw oceanicznych i wieloetapowych rejsów morskich pod banderą Jacht Klubu Mar. Woj. prowadzonych przez kapitanów jachtowych w granatowych mundurach. Pozwalało na starty w prestiżowych regatach krajowych i zagranicznych, przynosiło sukcesy w postaci zdobytych tytułów mistrzowskich oraz cennych pucharów. Młodzież klubowa na jachtach udostępnionych przez Ośrodek uczyła się
samodzielności, odpowiedzialności i przyjaźni, a większość z nich wstępowała do służby w Marynarce Wojennej.
Dzisiaj nasze drogi nieco się rozeszły, ale w dalszym ciągu ten sam wiatr wypełnia żagle, ta sama morska woda rozbryzguje się na kadłubach i jak dawniej dłoń żeglarska unosi się w geście pozdrowienia.
Życzymy Wam Szanowni Żeglarscy Przyjaciele z Ośrodka, pomyślnych wiatrów, właściwych kursów, dobrych wyników w szkoleniu, udanych rejsów i szczęśliwych powrotów do starego portu.
 
A życzenia te kieruje do Was były komendant Ośrodka, kapitan jachtowy, Jerzy Brezdeń
 

 

 

10417760 463410050471094 6045508750229851744 nByliśmy tam!!!

Od piątku do niedzieli walczyliśmy w drugiej edycji Pucharu 3-miasta. Tym razem pogoda łagodnie obeszła się ze startującymi załogami, a lekkie jachty były faworytami.

Po trzech wyścigach załoga naszego 36-letniego Kapitana-2 została sklasyfikowana na 2 miejscu w doborowej stawce 21 jednostek o długości powyżej 9 metrów. Organizatorzy w Sopocie, Górkach Zachodnich i Gdyni dołożyli starań dla umilenia żeglarzom czasu pozaregatowego. Kwintesencją naszego żeglowania niech będą słowa kapitana jachtu Jurka Brezdenia: "Było dla mnie zaszczytem kierować Wami"

Do zobaczenia za rok na trzeciej edycji pucharu!

 

DSC03937Organizatorami konkursu są: Gimnazjum nr 19 w Gdańsku, Urząd Miejski w Gdańsku, JKMW „Kotwica” w Gdyni. Finał konkursu odbył się w listopadzie 2013r. 

Komandor JKMW „Kotwica” ufundował dla laureatów konkursu rejs po Zatoce Gdańskiej, który odbył się 22 maja 2014 roku na jachcie s/y Kapitan II. Kapitan Jerzy Brezdeń uczył młodzież sterowania,  węzłów żeglarskich i podstaw nawigacji.

 


10314611 660131944059651 9014990944693932760 n17 maja Pomorski Związek Żeglarski  uroczyście otworzył sezon żeglarski. Po części oficjalnej, uświetnionej m.in. orkierstrą i pokazami ratownictwa, Motławą, od Polskiego Haka do Żurawia, przepłynęła flotylla jachtów z rozbawionymi załogami, a wśród nich jednostki Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Mar. Woj. i Jacht Klubu Mar. Woj. Kotwica. Nocne szantowania długo rozbrzmiewały w Zejmanie i na jachtach a molownicze uliczki pięknego Gdańska na długie godziny opanowała brać żeglarska.

 

 

Pięćdziesiąty szósty sezon żeglarski w Jacht Klubie Marynarki Wojennej "Kotwica" uważam za otwarty! - ogłosił  Komandor Honorowy, Marek Brągoszewski.

Nasz proporzec powędrował majestatycznie na maszt sygnałowy i załopotał obok proporca Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej. Grupa najwytrwalszych Działaczy, załogi jachtów i młodzież szkółkowa oklaskami powitali moment wyczekiwany sześć zimowych miesięcy. Przed nami rejsy, regaty, szkolenie....

Sprzyjaj nam Neptunie !!!

Po czteroletniej kadencji, na zebraniu w dniu 22 marca 2014, wybraliśmy nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Klubowy. Zebranie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, udzieliło absolutorium ustępującym władzom.
Dyskusja naszych Żeglarek i Żeglarzy uwypukliła konieczność starań o zabezpieczenie siedziby Klubu wraz z infrastrukturą, a w tym, miejsc dla jachtów na sezon letni i zimę, pomieszczeń na biuro i szkółkę oraz magazynu na osprzęt jachtowy.

kotwicaPierwszego maja 2013 roku, pod masztem flagowym Centrum Wychowania Morskiego ZHP, na terenie Basenu Żeglarskiego imienia gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni odbyło się uroczyste, wspólne z CWM ZHP otwarcie sezonu żeglarskiego.
Po uroczystościach uczestnicy udali się na klubowe spotkanie organizacyjene do kawiarni "Kotwica".

slip2011.jpgSLIPOWANIE

JACHTÓW JACHT KLUBU

MARYNARKI WOJENNEJ

"KOTWICA"

05.11.2011 R

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu władz Klubowych i własnym, składam serdeczne podziękowania dla Klubowiczów uczestniczących w slipowaniu jachtów klubowych. Wasza obecność, przy jednej z najtrudniejszych prac w sezonie żeglarskim, pozwoliła nam szczęśliwie zakończyć ten sezon.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim i serdecznie pozdrawiam.

Komandor Klubu
Edward Kinas

 

Zdjęcia ze slipowania są  tutaj


p1260164.jpg
Uroczyste spotkanie
z członkami założycielami
Yacht Klubu Morskiego „KOTWICA”

Gdynia, 26.01.2008