• 1

  Rejsy

 • 2

  Regaty

 • 3

  Szkolenia

 • 4

  Wypoczynek pod żaglami

Copyright 2021 - Custom text here

Zarząd Jacht Klubu Marynarki Wojennej KOTWICA ogłasza konkurs na opiekunów jachtów klubowych. Do dnia 25 listopada można składać wnioski w biurze Klubu o opiekę nad niżej podanymi jachtami: Tornado, Legia, Nauticus, Hadar, Sarmata II, Pik II, Caro II, Trefl, Dobosz, Topaz, Turkus, Kier. Wniosek wraz z regulaminem w załączeniu.

opiekunowie

Kapitan-opiekun jachtu

            Zarząd Jacht Klubu Marynarki Wojennej przydziela jachty pod opiekę swoim członkom po rozpatrzeniu pisemnego wniosku zainteresowanego. Podpisując protokół przyjęcia jachtu, Opiekun zobowiązuje się do materialnej odpowiedzialności za powierzone mienie i powinien zwrócić je Klubowi w stanie niepogorszonym. Opiekę nad jachtem przyjmuje się na okres jednego roku z możliwością przedłużenia o kolejne lata. W razie rażącego zaniedbywania obowiązków Zarząd Klubu może pozbawić Opiekuna jednostki. Zarząd Jacht Klubu Marynarki Wojennej powinien dołożyć wszelkich starań, aby wesprzeć Kapitanów-Opiekunów jachtów w realizacji ich zadań.

Obowiązki Kapitana-Opiekuna

 1. Eksploatować jacht zgodnie z przeznaczeniem, dbać o bezpieczeństwo jednostki w każdych warunkach, godnie reprezentować Banderę Jacht Klubu Marynarki Wojennej.
 2. W grudniu każdego roku przedstawiać Zarządowi Klubu propozycje wykorzystania jednostki w następnym sezonie nawigacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem rejsów, regat, szkolenia oraz innych imprez żeglarskich organizowanych przez Klub.
 3. Propagować żeglarstwo, gromadzić, szkolić oraz konsolidować załogę dla realizacji wspólnych zadań statutowych Klubu.
 4. Organizować i prowadzić prace konserwacyjno-remontowe, koordynować z Kierownikiem Klubu pozyskiwanie osprzętu, materiałów konserwacyjno-remontowych, narzędzi i maszyn oraz terminy wodowania i slipowania.
 5. Prowadzić na bieżąco gospodarkę materiałową, terminowo wykonywać przewidziane przeglądy, dbać o aktualizację wymaganych przepisami dokumentów.
 6. Osobiście przekazywać jacht na rejsy oraz przyjmować po rejsach ujętych w Planie Wykorzystania Jachtów Klubu, wraz z Kierownikiem Klubu decydować o zwrocie kaucji za użyczenie jednostki, podpisywać protokół użyczenia i zwrotu jachtu.

JKMW Kotwica na Facebook.com