• 1

  Rejsy

 • 2

  Regaty

 • 3

  Szkolenia

 • 4

  Wypoczynek pod żaglami

Copyright 2021 - Custom text here

Kronika 2019 01

 

Ten symboliczny rozkaz to podstawa powołania Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”,
to nasz powrót na morza i oceany, to ucieleśnienie idei:
PASJA – TRADYCJA – CIĄGŁOŚĆ
W dniu 7.03.2020 roku Zarząd Klubu zgodnie z Komunikatem nr 1 zwołuje na godz. 1030 walne
zebranie sprawozdawcze Członków Klubu i Delegatów Terenowych Jednostek Organizacyjnych.
Zebranie odbędzie się w siedzibie Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej.
W załącznikach:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku;
2. Proponowany Porządek zebrania.

JKMW Kotwica na Facebook.com