• 1

  Rejsy

 • 2

  Regaty

 • 3

  Szkolenia

 • 4

  Wypoczynek pod żaglami

Copyright 2021 - Custom text here

53618378 2721360767877638 5971055172044980224 o Doroczne zebranie członków i delegatów JACHT KLUBU MARYNARKI WOJENNEJ „Kotwica” obradowało 9.03.2019r. w sali bankietowej Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW. Na dzień zebrania Klub liczy 312 członków oraz posiada 22 jachty i jest zorganizowany w Oddziały i Sekcje umiejscowione w Gdyni, Świnoujściu, Warszawie, Gdańsku i Kołobrzegu. Po wysłuchaniu sprawozdań Komandorów, Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządom. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Sympatyków Klubu uhonorowano złotymi odznakami. W czasie dyskusji wypracowano zadania na kolejny 2019 rok działalności Klubu oraz podjęto poniższą uchwałę:

 • Kontynuować strukturalny rozwój Klubu. Dokonać oceny Sekcji Żeglarskiej w Kołobrzegu po dwuletnim obowiązywaniu znowelizowanego Statutu Klubu. Celem oceny jest ustalenie czy terenowa jednostka organizacyjna spełnia warunki końcowe do przekształcenia w Oddział Żeglarski w Kołobrzegu. Pozytywna ocena wymogów ujętych w paragrafie 49 statutu klubu zobowiązuje Zarząd Klubu do wystąpienie o wpis TJO w KRS;
 • Realizować zadania na 2019 rok ujęte w porozumieniu Klubu z OSŻ MW;
 • Realizować przedsięwzięcia ujęte w komunikacie nr 1 na 2019r, a zwłaszcza wieloetapową wyprawę s/y Tornado na Morze Północne i Bałtyk;
 • Realizować program obchodów i uczestniczyć w jubileuszu 100-lecia  Marynarki Wojennej poprzez organizację regat „Puchary Marynarki Wojennej” oraz 100-lecia sportów wodnych w Wojsku Polskim poprzez organizację regat na trasie Gdynia – Bornholm - Gdynia i cyklu regat  „Klubowego Puchar Kaprów”;
 • Uroczystości jubileuszowe uświetnić „Piknikiem Żeglarskim”  na klubowe zakończenie sezonu;
 • Dokonać oceny stanu technicznego jachtów i kontynuować modernizację floty klubowej, poddać jednostki okresowej inspekcji technicznej, przeprowadzić legalizację środków ratunkowych i doposażyć jachty zgodnie z Orzeczeniami Zdolności Żeglugowej oraz planem rejsów i regat;
 • Podjąć cykliczne szkolenie żeglarskie na stopień żeglarza i jachtowego sternika morskiego zakończone egzaminami i uzyskaniem patentów wykorzystując do tego jachty klubowe i salę szkoleniową;
 • Zorganizować letni i zimowy obóz dla dzieci i młodzieży;
 • Wesprzeć Komendanta OSŻ MW w sprawie nadanie Ośrodkowi im. Komandora Czesława Cześnika.   

53633612 2721361064544275 4840510107747876864 o