• 1

  Rejsy

 • 2

  Regaty

 • 3

  Szkolenia

 • 4

  Wypoczynek pod żaglami

Copyright 2021 - Custom text here


p1260164.jpg
Uroczyste spotkanie
z członkami założycielami
Yacht Klubu Morskiego „KOTWICA”

Gdynia, 26.01.2008

Spotkanie  odbyło się w sali Klubu w obecności całego Zarządu i wielu członków honorowych Klubu. Zaproszonych gości przywitał Komandor Klubu Edward Kinas. Zgromadzeni uczcili minutą ciszy kolegów, którzy odeszli na wieczną wachtę a także, w związku z ogłoszoną w tym czasie żałobą narodową, tragicznie zmarłych w wypadku lotniczym pilotów. Komandor Edward Kinas zapoznał zebranych z planami obchodów 50-tej rocznicy powstania Klubu i zainicjował dyskusję na temat pierwszego spotkania członków założycieli, które odbyło się 25 stycznia 1958 roku. 

Celem przywołania wspomnień i atmosfery tych odległych lat początków istnienia naszego Klubu Sekretarz Klubu, Andrzej Kadłubicki przeczytał wybrane fragmenty z kroniki Klubu dotyczące tego okresu, oraz przeczytał w całości protokół z pierwszego posiedzenia Walnego Zgromadzenia z dnia 25.01.1958 , a kol. Wojciech Augulewicz zapoznał zebranych z wybranymi fragmentami dwóch dokumentów dotyczących Walnego Zebrania Członków Yacht Klubu Morskiego „Kotwica”, które odbyło się w listopadzie 1959 roku, tj ze sprawozdaniem Zarządu za okres od 25.01.1958 do 22.11.1959, oraz z protokółem z przeprowadzonego w dniu 22 listopada 1959 roku Walnego Zebrania.

Komandor Klubu Edward Kinas zaproponował, aby wspomnienia związane z tym okresem rozpoczął Zygfryd Perlicki, który swoim zwycięstwem w międzynarodowych  regatach na Zatoce Kilońskiej w znacznym stopniu przyczynił się do przyśpieszenia powstania Klubu Marynarki Wojennej.
Następnie w kolejności wspominali o rejsach, regatach i założeniu Klubu następujący koledzy:
Piotr Bigaj, Stanisław Jurzyk, Jan Pinkiewicz, Jan Michulec, Stanisław Kokodyniak, Jerzy Maltowski, Oskar Janowski (wicekomandor Yacht Klubu Polski – o związkach YKP z Klubem „Kotwica”), Jerzy Rusak.
Wspominano o ludziach, którzy w znaczący sposób przyczynili się do powstania naszego Klubu, o propozycjach nazwy Klubu ( KAPER – NEPTUN – KOTWICA ). Wielu rozmówców przypomniało o znaczącej roli kol. Czesława Cześnika , pierwszego komendanta OSŻMW, w powstania Klubu. Na zakończenie spotkania Komendant OSŻMW kmdr por. Piotr Ostrowski przedstawił nowe jednostki pozyskane dla Ośrodka oraz plany na przyszłe lata.

Spotkanie zakończono w miłej, przyjacielskiej atmosferze. Komandor Edward Kinas podziękował wszystkim za tak liczne przybycie i zaprosił na Walne Zebrania i otwarcie sezonu żeglarskiego.
 

 

Protokółował             
................................         
Andrzej Kadłubicki         

    zdjęcia można obejrzeć tutaj